Testning pågår!

Enlinje.se finns endast i beta-version. Vill du vara med och utveckla framtidens verktyg för elkonsulter så hör av dig till support@pkdata.se

Enlinje.se är en webbapplikation för elkonsulter som skapar centralspecifikationer till förfrågnings- och beställningsunderlag. Ett smart upplägg och många förval gör att det går ruskigt fort.

Jobba som i Excel

Enlinje.se låter dig jobba som du är van vid i Excel. Du kan kopiera rader, flytta rader och dra ut värden. De vänstra kolumnerna ritas upp som symboler och linjer. Skriv DB och få en dvärgbrytare uppritad. JFB gör att en jordfelsbrytare ritas upp – och så vidare.

Det ska vara lätt att göra rätt!

Tack vare vår erfarenhet av att jobba med central- och ställverksbyggare har enlinje.se utrustats med kunskapen att fylla i de vanligaste värdena automatiskt. Det är många saker du slipper skriva eftersom enlinje.se ”kan el”. Enlinje.se varnar också för vanliga misstag som för få ledare i kablar, överström i jordfelsbrytare, för liten ledningsarea och mycket annat. Målet är att det ska vara lätt att göra rätt.

Koppling till planritningen

För att underlätta för dig som gör planritningar finns också en AutoCAD-plugin som läser informationen i MagiCADs objekt och synkroniserar med enlinje.se. Kopplingen finns sedan kvar så att AutoCAD kan zooma till rätt kabel när man ställer sig på den raden i enlinje.se. Det här gör att egenkontrollen blir mycket säkrare eftersom du på planritningen kan se varifrån varje rad kommer.