FastEL är för företag som prioriterar snabbhet. Fokus är på att skapa en komplett dokumentation för kretsschema. FastEL erbjuder mer automatik som gör arbetet ännu snabbare än i EasyEL.

Lite mer krävande – ännu mer komplett dokumentation snabbare!

FastEL kräver lite mer av den som ritar, i gengäld går det riktigt fort att skapa din kompletta dokumentation när du blivit varm i kläderna. Liksom i EasyEL finns förberedda symboler, intelligent texthantering och förstås idén om ”så få klick som möjligt”. FastEL analyserar det som ritas och kan automatisk generera listor som underlag för automatik kring skåpslayout och export av märkning. FastEL analyserar sedan det som ritas och hjälper dig med:
  • Generera apparatlista
  • Automatik för skåpslayout
  • Export av märkning

Vad kan du rita med FastEL?

Precis som i EasyEL så ingår symboler och ritstöd för alla områden i FastEL. FastELs styrka är kretsschema. För de övriga områdena är det samma funktioner i EasyEL och i FastEL. Ladda ned produktbladet för detaljer om de olika områdena.

Elinstallationer i byggnader

Kretsschema

Driftkort

Säkerhet och larm

Pneumatik och hydraulik

Huvudledningsschema

Brandlarm SBF

Utrymningsplaner

Byggström och tillfällig el

Teleregistrering

Vad kostar FastEL?

Priserna är exkl. moms. Moms tillkommer.
Personlig licens: 28 900 kr
Uppdatering från EasyEL: 13 500 kr
Uppdateringar: 2000 kr/år

Prova själv - ladda ner demo

Prova själv hur det är att rita med demoprogrammet. Det finns ingen tidsbegränsning så hämta demoprogrammet direkt och prova när du har tid.

Jobbar du på ett företag där du inte får ladda ner mjukvara på din dator? Kontakta oss så kan du få fjärrstyra en av våra datorer.