FastEL är för företag som prioriterar snabbhet. Fokus är på att skapa en komplett dokumentation för kretsschema. FastEL erbjuder mer automatik som gör arbetet ännu snabbare än i EasyEL.

Lite mer krävande – ännu mer komplett dokumentation snabbare!

FastEL kräver lite mer av den som ritar, i gengäld går det riktigt fort att skapa din kompletta dokumentation när du blivit varm i kläderna. Liksom i EasyEL finns förberedda symboler, intelligent texthantering och förstås idén om ”så få klick som möjligt”. FastEL analyserar det som ritas och kan automatisk generera listor som underlag för automatik kring skåpslayout och export av märkning. FastEL  analyserar sedan det som ritas och hjälper dig med:

Vad kan du rita med FastEL?

Precis som i EasyEL så ingår symboler och ritstöd för alla områden i FastEL. FastELs styrka är kretsschema. För de övriga områdena är det samma funktioner i EasyEL och i FastEL. Ladda ned produktbladet för detaljer om de olika områdena.

Elinstallationer i byggnader

Kretsschema

Driftkort

Säkerhet och larm

Pneumatik och hyraulik

Huvudledningsschema

Brandlarm SBF

Utrymningsplaner

Byggström och tillfällig el

Teleregistrering

Komponentdatabas

Automatiska listor

Yttre schema

Elinstallationer i byggnader

Vad kostar FastEL?

Personlig licens:23 650 kr
Uppgradering från EasyEL:12 800 kr
Uppdateringar (valfri):2 000 kr/år