Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur PK Data AB, 556927-4334, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Insamling av information

PK Data AB samlar in personuppgifter från dig vid:

  • Förfrågningar och utvärdering av programvaror och tjänster.
  • Vid beställning av programvarulicenser och tjänster.

Vilka uppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar är:

  • Namn
  • Företagsnamn, företagsadresser och organisationsnummer
  • Telefonnummer
  • E-postadresser
  • Användningsstatistik (för till exempel licenshantering)
  • Datornamn i Windows (gäller flytande licenser)

Varför behöver vi dina uppgifter?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna leverera beställda programvarulicenser och tjänster (laglig grund är avtal) och för att kunna sälja våra produkter och tjänster (laglig grund är intresseavvägning).

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas av vår personal i Sverige och lagras på servrar inom Europeiska Unionens gränser. I de fall information sparas utanför Europeiska Unionens gränser så sker det enligt skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen (till exempel EU-US Privacy-shield).

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part utan ditt godkännande, med undantag för lagkrav, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personuppgifter knutna till en programvarulicens eller en tjänst sparas så länge licensen eller abonnemanget på tjänsten är giltigt och därefter i upp till 36 månader. Övriga personuppgifter sparas i upp till 36 månader om vi inte har krav på oss att spara dem längre (enligt till exempel bokföringslagen).

Vilka är dina rättigheter?

Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt i att få dessa rättade och i vissa fall borttagna. Du har även rätt att få ut de uppgifter vi har om dig. Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på support@pkdata.se.