PK Data

FastEL och EasyEL

Välkommen till manualen för FastEL och EasyEL.

Informationen i den här manualen hittar du på flera olika ställen:

  • I webbaserad form på http://www.pkdata.se/manual/
  • Som hjälp i programmet. Tryck F1 för att direkt hamna på relevant avsnitt.
  • Som PDF att ladda ned från supportsidan.

Både FastEL och EasyEL beskrivs i den här manualen. Likheterna mellan programmen är mycket stora. De saker som enbart gäller FastEL är markerade i högerkanten.
Utgåva 5 tryckt 2020

Saknar du någon information på den här sidan? Skicka gärna ett mejl till support@pkdata.se.