Begär ut en ny länk till uppdateringssidan

Senaste versionen av EasyEL och FastEL hämtar du från uppdateringssidan.
Installationsfilen gäller för både nyinstallation och för uppdatering.

Du har länken i senaste mejlet från PK Data eller så kan du
begära ut ett nytt mejl genom att ange din mejladress.